Jak kouření škodí vašemu zdraví?

Kouření je zdraví škodlivé – toto tvrzení je již dlouho uznáváno jako skutečnost jak odborníky, tak laiky. Nebezpečné je zejména při požívání alkoholu spolu s kouřením, které výrazně zhoršuje všechny patogenní faktory. Výkřik "Kouření škodí zdraví! "se v mnoha zemích světa stala výzvou k boji s tímto zlozvykem. Zprávy z různých míst však zatím naznačují, že kouření zůstává celosvětovým problémem.

obrázek cigarety zabíjí člověka

Jaké je nebezpečí kouření?

Co zlozvyk způsobí? Jaký vliv má kouření na lidské zdraví? Škodlivost kouření je především spojena s velmi nebezpečnými karcinogeny, které jsou obsaženy v tabákovém dehtu, který vzniká při doutnání tabáku. Kuřák průměrně vdechne až 6-8 g takového dehtu z každých 100 g páleného tabáku. S tímto procesem se počítá, že vykouření 20 cigaret denně odpovídá zavedení až 750 g tabákového dehtu do těla za rok.

Ve složení tabákového dehtu bylo nalezeno více než 250 různých chemických složek, které mají nejen škodlivý vliv na řadu vnitřních orgánů, ale také patří do kategorie karcinogenů a velmi špatně se z těla vylučují a postupně se v něm hromadí . Dehet obsahuje karcinogen, tzv. první kategorie nebezpečí – benzpyren, dále benzanthracen a další pryskyřice, které mohou vyvolat zhoubný proces. Je třeba také poznamenat, že alkohol výrazně zvyšuje destruktivní účinek tabáku.

Skutečnost, že kouření je zdraví škodlivé, lze s jistotou říci při pohledu na seznam složek tabákového kouře. Každá cigareta obsahuje v průměru asi 6-7 mg nikotinu, což při zvyku kuřáka vykouřit krabičku cigaret vede ke spotřebě asi 125-140 mg nikotinu denně. Ve složení tabákového kouře jsou zaznamenány přímo toxické látky: oxid uhelnatý, kyselina kyanovodíková, arsen, kyanidy. Co škodí, nemůžete ani říci: jedná se o přímou otravu těla. Škodlivost kouření je navíc způsobena přítomností takových nebezpečných složek (kromě těchto karcinogenů): chrysen, nitrosaminy, radioaktivní prvky (polonium), těžké kovy.

Četné studie jednoznačně dokazují, že kouření podkopává nejen své zdraví. Kouření také velmi škodí lidem, kteří jsou blízko milovníkovi tabáku. Bylo zjištěno, že tzv. pasivní kouření nutí člověka vdechovat až 70 % tabákového kouře, pokud se nachází v blízkosti kuřáka v uzavřené místnosti. Pasivní kouření je nebezpečné zejména pro děti, těhotné ženy, seniory, osoby s chronickým onemocněním kardiovaskulárního a dýchacího systému.

Jaké jsou účinky škodlivých látek

Nebezpečné složky tabákového dehtu, jednotlivě i společně, mají devastující účinek na mnoho systémů podpory života, zatímco alkohol tento účinek mnohonásobně zesiluje. Jednou z nejnebezpečnějších složek téměř jakéhokoli tabáku je radioaktivní polonium-210, které je aktivně absorbováno listy rostliny ze vzduchu během procesu růstu.

Při kouření dochází k narušení metabolických procesů a jedním z viníků je oxid uhelnatý, tzn. kysličník uhelnatý. Jakmile se tato látka dostane do krve, váže hemoglobin za vzniku karboxyhemoglobinu, a protože není schopna přenášet kyslík, tkáňové dýchání kyslíku je narušeno. Proč je kouření nebezpečné? Už proto, že člověk při vykouření krabičky cigaret vnese do těla více než 300 ml oxidu uhelnatého, čímž se hladina vázaného hemoglobinu v krvi zvýší o 6-8%. Kuřák tedy nutí všechny orgány, aby byly v režimu neustálého nedostatku kyslíku. Pokud se k tomu přidá alkohol, pak se obraz stává naprosto kritickým pro zdraví.

Poškození dýchacího systému

účinky nikotinu na plíce

Lidský dýchací systém jako první vnímá všechna negativa kouření. Není divu, že statistiky uvádějí rozvoj rakoviny plic a tuberkulózy u silných kuřáků desetkrát častěji než u nekuřáků. Obrovské poškození dýchacího systému je způsobeno již průchodem kouře dýchacími cestami. Neustále dochází k podráždění a zánětlivé reakci sliznic nosohltanu, krku, průdušek, průdušnice, plicních alveolů. Za takových podmínek logicky vypadají chronická onemocnění, jako je bronchitida a astma, které jsou charakteristické pro kuřáky.

Specifický chronický kašel se stává jasným znakem kuřáka. Někdy se tento příznak stává vysilujícím a intenzivním. Studie prokazují existenci přímé závislosti zhoubných nádorů rtů, průdušnice, hrtanu na počtu vykouřených cigaret.

Gastrointestinální léze

bolest břicha v důsledku škodlivých účinků kouření

Nikotin a řada dalších složek tabákového dehtu způsobují vážné poruchy trávení.

Bylo zjištěno, že peptický vřed v žaludku a dvanáctníku je často vyvolán kouřením, zejména kouřením nalačno.

Patologie mají vysvětlitelný mechanismus. V době kouření procházejí žaludeční cévy křečemi a při častém takovém jevu je narušeno zásobování tkání kyslíkem a živinami. V důsledku toho je narušena sekreční funkce tvorby žaludeční šťávy. Sekreční dysfunkce způsobuje gastritidu, která často přechází v peptický vřed.

Vliv na kardiovaskulární systém

Porážka kardiovaskulárního systému s nadměrnou závislostí na tabáku je výsledkem změny nervové a humorální kontroly systému. Zvláště významný vliv na vznik poruch má nikotin a oxid uhelnatý. Nikotin zvyšuje krevní tlak stažením krevních cév. V důsledku působení nikotinu na endokrinní žlázy se navíc zvyšuje produkce biologicky aktivních složek, což vede ke zúžení tepen, které zajišťují prokrvení mozku a ledvin.

Stupeň nebezpečí expozice kouření se zvyšuje v době fyzického nebo psychického přetížení. Studie ukazují, že každá vykouřená cigareta zvyšuje hladinu kortikosteroidů, epinefrinu a noradrenalinu v krvi, což dále zvyšuje kontrakci srdečního svalu a zvyšuje přetížení srdce. Tepová frekvence kuřáka je výrazně vyšší než u nekuřáků. V důsledku aktivního kouření se u člověka rozvine angina pectoris a ischemická choroba srdeční. Riziko infarktu myokardu se několikrát zvyšuje.

Četné studie provedené v různých zemích zjistily, že aktivní kouření přispívá k rozvoji těchto patologií:

srdce a vliv nikotinu na organismus
 • onkologická onemocnění různých orgánů, zejména rakovina plic a žaludku;
 • infarkt myokardu;
 • mrtvice;
 • plicní tromboembolismus;
 • ateroskleróza;
 • oční patologie;
 • ztráta sluchu a hluchota;
 • endarteritida;
 • mužská a ženská neplodnost;
 • impotence;
 • plicní emfyzém;
 • zápal plic;
 • chronická bronchitida;
 • patologie trávicího systému;
 • problémy se zuby;
 • dědičné anomálie přenášené na děti.